hello

Mee Anga Ori Habeebu. meenaa mee varah gina meehunanh aniyaa kohfaa huri seedha balheh. meena avahah hifaa hayyaru koh kuda goliyah laan jehey, maafuhpaafa male therega dhen ulhuna dheegen nuvaane.

image

Bolah Vehten Kaerivefai Vaa Huravee Building in Ehen imaaraathakah Transport Authority Badhalukurumuge Mashvaraatah Kuiryah Dhanee. Unmeedhakee Veehaaves avahah mikan hamajehun.

imageimage

Welcome

image
About

Maldives Democratic Party