ފެނަކަ އެމްޑީ ރ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ގައި ފައިނު ގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ބައްލަވައި ލެއްވުން

image
image
image